Villkor Gothenburg Pass

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Gothenburg Pass-innehavare (kunden) och Strömma Turism & Sjöfart AB (Strömma Turism & Sjöfart). Genom att köpa ett Gothenburg Pass accepterar kunden dessa villkor.

Det är respektive attraktion som omfattas av Gothenburg Pass som tillhandahåller den tjänst som Gothenburg Pass kan användas som betalning för. Kunden accepterar därför att medan denne besöker en attraktion är denne enbart en avtalspartner med operatören av attraktionen i fråga och det är enbart de villkor som gäller på den aktuella attraktionen som är relevanta i samband med besöket.

Attraktionerna som omfattas av Gothenburg Pass är hädanefter refererade till som "avtalspartners" till Gothenburg Pass.

1. Gothenburg Pass

Syftet med Gothenburg Pass är att underlätta tillträde till varje attraktion listad på Gothenburg Pass hemsida för den valda tidsperioden.

Gothenburg Pass är ett instrument utrustat med en QR-kod. De olika attraktioner som omfattas av kortet är skyldiga att godta ett uppvisande av kortet som enda ersättning för inträde till attraktionen.

Gothenburg Pass gäller under den giltighetsperiod som anges i punkt 5 nedan och kan användas inom ramen för de värdegränser som framgår av punkt 6. Gothenburg Pass är giltigt en gång per attraktion om inget annat anges.

Gothenburg Pass är giltigt en gång på varje inkluderad attraktion och sightseeingtur, med undantag för Hop On-Hop Off buss och Hop On Hop Off båt genom Stromma där det är fritt antal resor under kortets giltighetstid.

2. Kunden

Kunden är den person som Gothenburg Pass utfärdats till.

En person per Gothenburg Pass tillämpas strikt. Kunden kan dock köpa kort för andra personer som kommer att vara användare av dessa kort. Gothenburg Pass får inte säljas eller förmedlas vidare, med undantag för avtalade förmedlare av Strömma Turism & Sjöfarts produkter. Användning av ett kort som ersättning för inträde för flera personer räknas som bedrägeri och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Alla med ett barnkort måste vara i sällskap med en vuxen kortinnehavare vid alla tillfällen. Det är inte tillåtet att köpa ett barnkort utan att samtidigt köpa ett vuxenkort.

3. Rättigheter och skyldigheter för kunden

Kunden måste datera sitt Gothenburg Pass med datumet när det används första gången för att Gothenburg Pass ska vara giltigt. Detta kan kunden själv göra på baksidan av kortet.

Under den aktuella giltighetstiden för Gothenburg Pass får kunden en möjlighet att nyttja de attraktioner som erbjuds av de avtalspartners som listas på Gothenburg Pass hemsida.

Kunden är inte berättigad till någon ersättning för oanvända, ej konsumerade tjänster eller för att avtalspartners attraktion är stängd under kortets giltighetstid. Kunden har inte rätt till ersättning om avtalet mellan Strömma Turism & Sjöfart och en avtalspartner avslutas eller om avtalspartners attraktion av andra anledningar inte längre ingår i Gothenburg Pass.

Strömma Turism & Sjöfart är inte ansvarig för eventuella brister i tjänsten som tillhandahålls av avtalspartnern, inklusive men inte begränsat till problem med entrén, säkerhetsproblem eller personskada som kan uppstå när kunden besöker någon attraktion som omfattas av dennes kort. Strömma Turism & Sjöfart är inte heller ansvarig för trafikförhållanden eller väder som kan påverka kundens förmåga att nå, besöka eller njuta av en inkluderad avtalspartner. Kunder till Strömma Turism & Sjöfart erkänner och accepterar att de besöker alla avtalspartners frivilligt och helt på egen risk.

Eventuella klagomål måste göras direkt till den berörda avtalspartnern.

Gothenburg Pass är ett värdebevis och kunden är skyldig att förvara sitt Gothenburg Pass omsorgsfullt.

Vid eventuella klagomål som avser bokningen ska kunden vända sig direkt till Strömma Turism & Sjöfart.

4. Ansvar

Strömma Turism & Sjöfart ska inte hållas ansvarig för brister, skador eller förluster avseende tjänster från individuella avtalspartners. Eventuella klagomål eller fodringar från kunden gällande användandet av en avtalspartners tjänst kan därför enbart tas upp med den aktuella avtalspartnern till Strömma Turism & Sjöfart. I detta fall gäller villkoren hos den aktuella avtalspartnern till Strömma Turism & Sjöfart. Strömma Turism & Sjöfart ansvarar inte heller för klagomål som uppkommer under kundens besök hos avtalspartnerns attraktion.

5. Giltighetsperiod

Gothenburg Pass är giltigt i en, två, tre eller fem sammanhängande dagar. Kortet aktiveras första gången det läses av på en attraktion och gäller sedan i det antal timmar som framgår på kortet. Gothenburg Pass måste användas inom ett år från köptillfället eller inom giltighetstiden skrivet på kortet, därefter är kortet inte längre giltigt. Om avtalet mellan Strömma Turism & Sjöfart och en avtalspartner avslutas är inte Gothenburg Pass giltigt på den attraktionen.

6. Värdegränser

Gothenburg Pass har en värdegräns som innebär att kortet endast får användas inom ramen för ett på förhand angett totalt värde av de inträden till attraktioner som utnyttjas av kunden. Om Gothenburg Pass värdegräns uppnås är kortet inte längre giltigt för ytterligare användning. För aktuella värdegränser för respektive giltighetsperiod, se [länk].

7. Förlust av kort

Inga ersättningar eller återbetalningar kan erbjudas för förlorade eller stulna kort.

8. Ångerrätt

Strömma Turism & Sjöfart följer distans- och hemförsäljningslagen vilket innebär att kunden har en ångerrätt på sitt köp upp till 30 dagar från köptillfället. Vid ångrat köp kontaktar kunden Strömma Turism & Sjöfart via telefon eller e-mail, senast 30 dagar efter köptillfället.

Kunden kan även välja att använda Konsumentverkets standardblankett som finns på Konsumentverkets hemsida och kan laddas ner här. Om denna blankett används ska kunden fylla i denna och skicka den via email eller till adressen nedan. Gothenburg Pass ska då skickas tillbaka till Strömma Turism & Sjöfart på nedan adress. Returportot och eventuell extra kostnad står köparen för. Pengarna för köpet återbetalas när Gothenburg Pass levererats till Strömma Turism & Sjöfart.

Adress:
Strömma Turism & Sjöfart AB
Pusterviksgatan 13
413 01
Göteborg
Sverige 

9. Behandling av personuppgifter

Strömma Turism & Sjöfart  behandlar personuppgifter om kunden (exempelvis fullständigt namn, adress, produkt, datum, tid och typen av köp) i egenskap av personuppgiftsbiträde till Leisure Pass Group, som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med köp av Gothenburg Pass. Leisure Pass Group behandlar kundens personuppgifter i enlighet med den integritetspolicy som finns på Gothenburg Pass hemsida, se https://www.gothenburgpass.se/privacy.html.

10. Övrigt

Ytterligare överenskommelser är enbart giltiga skriftligt.

Vi på Strömma Turism & Sjöfart har gjort vårt bästa för att säkerställa informationen på vår hemsida och i våra guideböcker, men eftersom avtalspartners öppettider och förhållanden under helgdagar och året i övrigt kan ändras efter den tidpunkt när kunden köpte sitt kort, kan Strömma Turism & Sjöfart inte garantera att varje avtalspartner kommer att ha öppet som beskrivs på hemsidan eller guideboken.

Strömma Turism & Sjöfart ansvarar inte för förseningar eller andra leveransproblem av svensk posttjänst.

11. Särskilda bestämmelser för onlineköp

Punkt 1 till 10 ska även gälla onlineköp. Ytterligare bestämmelser som följer ska tillämpas vad gäller onlineköp:

11.1.) Syftet med hemsidan gothenburgpass.com är försäljning av instrumentet Gothenburg Pass.

11.2.) Ett onlineköp kan endast genomföras med ett giltigt kredit- eller kontokort.

11.3.) Personuppgifter som krävs för inköp eller förfrågningar så som namn, telefonnummer, faxnummer eller e-mailadress används endast för ovannämnda ändamål.

11.4.) Du har rätt att ångra ditt köp av Gothenburg Pass inom 30 dagar med start dagen efter du genomfört ditt köp.

För att ångra ditt köp måste du kontakta Strömma Turism & Sjöfart via mail (contact@gothenburgpass.com) inom ångerperioden.

Om du avbokar ditt köp inom ångerperioden måste du skicka tillbaka ditt Gothenburg Pass till Strömma Turism & Sjöfart AB, Pusterviksgatan 13, 413 01 Göteborg, inom 30 dagar. Återbetalning sker efter att Strömma Turism & Sjöfart mottagit returen.

Du är ansvarig för de kostnader som medföljer när du skickar tillbaka ditt Gothenburg Pass.

Du har inte rätt till att avboka ditt köp av Gothenburg Pass inom ångerperioden om du har aktiverat ditt Gothenburg Pass.