Integritet

Leisure Pass Group skyddar din integritet. Vi använder enbart den information som vi lagligt samlat in om dig (i enlighet med brittisk databeskyddslagstiftning)

Sparad information

Vi samlar den information du valt att delge oss genom frågeformulär vid köp av våra produkter och när du mejlar oss. 

Vi samlar även automatiskt in information om ditt besök på vår hemsida. 

Informationen som samlats in på detta sätt, vilket inkluderar demografiska data och surfningsmönster, används enbart i samlad form och kan därför inte användas för att identifiera dig. 

Denna samlade informationen används till att: 

 • bygga upp marknadsprofiler
 • stödja strategisk utveckling
 • utvärdera användandet av hemsidan

Användandet av personuppgifter 

Vi behandlar personuppgifter som samlats in via Stockholm Pass website i syfte att:

 • tillhandahålla bästa möjliga service
 • behandla dina bokningar
 • genomföra marknadsundersökningar
 • annordna tävlingar 
 • Ge dig information om produkter och tjänster vi erbjuder

Vi behåller e-mailadresser ur marknadsföringssyfte och för vår kundservice, till exempel för att kontakta kunder som inte har avslutat sina köp för att se om de haft problem med hemsidan. 

Dina personliga rättigheter och hur du kontaktar oss

Du har vissa rättigheter enligt gällande lagstiftning om dataskydd, inklusive rätten att begära en kopia av den personliga informationen vi har om dig om du begär det skriftligt från oss.

Från maj 2018 får du följande rättigheter:

 1. Rätt till åtkomst: Rätten att begära kopior av din personliga information från oss.
 2. Rätt till rättelse: Rätten att få din personliga information rättad om den är felaktig eller ofullständig.
 3. Rätt att radera: Rätten att begära att vi tar bort eller tar bort din personliga information från våra system.
 4. Rätt att begränsa användningen av din information: Rätten att "blockera" oss från att använda din personliga information eller begränsa det sätt på vilket vi kan använda det.
 5. Rätt till dataportabilitet: Rätten att begära att vi flyttar, kopierar eller överför dina personuppgifter.
 6. Rätt till invändning: Rätten att invända mot vår användning av din personliga information, inklusive var vi använder den för våra legitima intressen eller där vi använder din personliga information för att utföra profiler för att informera vår marknadsundersökning och kunddemografi (se avsnitt 5 ovan).

Om du vill göra förfrågningar, utöva några av dina rättigheter som anges i denna sekretesspolicy och / eller klaga, kontakta vår kundservice team på dataprotection@leisurepassgroup.com

Om du inte är nöjd med hur ett klagomål som du gör i relation till din personliga information hanteras av oss så kan du eventuellt hänvisa ditt klagomål till relevant datasäkerhetsregulator som i Storbritannien är Informationskommissionärens kontor.

Denna sekretesspolicy ska regleras och tolkas i alla avseenden i enlighet med England och Wales lagar.

Hur länge håller vi din personliga information?

Vi kommer att hålla dina personliga uppgifter om våra system på obestämd tid eller tills du begär att den raderas. Även om vi tar bort dina personuppgifter kan det kvarstå på säkerhetskopierings- eller arkivmedia för juridiska, skattemässiga eller regelbundna ändamål.

Användandet av cookies 

Vi kan komma att använda teknik för att kartlägga våra besökares beteendemönster på vår sida. Detta kan inkludera användandet av "cookies" som lagras på din webbläsare. Du kan vanligtvis uppdatera din webbläsare för att förhindra detta. Denna information kan användas för att identifiera dig om inte du uppdaterar inställningarna för din webbläsare.